خرید نرم‌افزار یکپارچه‌ی مدیریت اطلاعات ساعدحساب - نسخه‌ی ویژه‌ی صنعت چوب و کابینت (میزبانی به صورت ابری)

قابلیت بسته‌ی یک ماهه بسته‌ی سه ماهه بسته‌ی شش ماهه بسته‌ی یک ساله
97,500 تومان 292,500 تومان 585,000 تومان 1,072,500 تومان
60,000 تومان 180,000 تومان 360,000 تومان 660,000 تومان
60,000 تومان 180,000 تومان 360,000 تومان 660,000 تومان
30,000 تومان 90,000 تومان 180,000 تومان 330,000 تومان
15,000 تومان 45,000 تومان 90,000 تومان 165,000 تومان
25,000 تومان 75,000 تومان 150,000 تومان 275,000 تومان
شما با خرید سرویس میزبانی ابری نرم‌افزار، فضای 200 مگابایتی برای ذخیره‌ی فایل‌های خود در اختیار خواهید داشت. در صورتی که به فضایی بیشتر از این مقدار برای بارگذاری فایل نیاز دارید، می‌توانید آن را سفارش دهید.
15,000 تومان 45,000 تومان 90,000 تومان 165,000 تومان
تومان
تومان
تومان
تومان