خرید نرم‌افزار یکپارچه‌ی مدیریت اطلاعات ساعدحساب - نسخه‌ی ویژه‌ی صنعت چوب و کابینت (میزبانی به صورت ابری)

قابلیت بسته‌ی یک ماهه بسته‌ی سه ماهه بسته‌ی شش ماهه بسته‌ی یک ساله
65,000 تومان 195,000 تومان 390,000 تومان 715,000 تومان
30,000 تومان 90,000 تومان 180,000 تومان 330,000 تومان
17,500 تومان 52,500 تومان 105,000 تومان 192,500 تومان
10,000 تومان 30,000 تومان 60,000 تومان 110,000 تومان
15,000 تومان 45,000 تومان 90,000 تومان 165,000 تومان
شما با خرید سرویس میزبانی ابری نرم‌افزار، فضای 200 مگابایتی برای ذخیره‌ی فایل‌های خود در اختیار خواهید داشت. در صورتی که به فضایی بیشتر از این مقدار برای بارگذاری فایل نیاز دارید، می‌توانید آن را سفارش دهید.
10,000 تومان 30,000 تومان 60,000 تومان 110,000 تومان
تومان
تومان
تومان
تومان