خرید نرم‌افزار یکپارچه‌ی مدیریت اطلاعات ساعدحساب - نسخه‌ی ویژه‌ی صنعت چوب و کابینت (میزبانی به صورت ابری)

قابلیت بسته‌ی یک ماهه بسته‌ی سه ماهه بسته‌ی شش ماهه بسته‌ی یک ساله
112,000 تومان 336,000 تومان 672,000 تومان 1,233,000 تومان
69,000 تومان 207,000 تومان 414,000 تومان 759,000 تومان
69,000 تومان 207,000 تومان 414,000 تومان 759,000 تومان
34,500 تومان 103,500 تومان 207,000 تومان 379,500 تومان
17,250 تومان 51,750 تومان 103,500 تومان 189,750 تومان
28,750 تومان 86,250 تومان 172,500 تومان 316,250 تومان
شما با خرید سرویس میزبانی ابری نرم‌افزار، فضای 200 مگابایتی برای ذخیره‌ی فایل‌های خود در اختیار خواهید داشت. در صورتی که به فضایی بیشتر از این مقدار برای بارگذاری فایل نیاز دارید، می‌توانید آن را سفارش دهید.
17,250 تومان 51,750 تومان 103,500 تومان 189,750 تومان
تومان
تومان
تومان
تومان