خرید نرم‌افزار یکپارچه‌ی مدیریت اطلاعات ساعدحساب - نسخه‌ی ویژه‌ی تولید بتن آماده (میزبانی به صورت ابری)

قابلیت بسته‌ی یک ماهه بسته‌ی سه ماهه بسته‌ی شش ماهه بسته‌ی یک ساله
250,125 تومان 750,375 تومان 1,500,750 تومان 2,751,375 تومان
115,000 تومان 345,000 تومان 690,000 تومان 1,265,000 تومان
115,000 تومان 345,000 تومان 690,000 تومان 1,265,000 تومان
28,750 تومان 86,250 تومان 172,500 تومان 316,250 تومان
69,000 تومان 207,000 تومان 414,000 تومان 759,000 تومان
138,000 تومان 414,000 تومان 828,000 تومان 1,518,000 تومان
17,250 تومان 51,750 تومان 103,500 تومان 189,750 تومان
63,250 تومان 189,750 تومان 379,500 تومان 695,750 تومان
شما با خرید سرویس میزبانی ابری نرم‌افزار، فضای 200 مگابایتی برای ذخیره‌ی فایل‌های خود در اختیار خواهید داشت. در صورتی که به فضایی بیشتر از این مقدار برای بارگذاری فایل نیاز دارید، می‌توانید آن را سفارش دهید.
17,250 تومان 51,750 تومان 103,500 تومان 189,750 تومان
تومان
تومان
تومان
تومان