خرید نرم‌افزار یکپارچه‌ی مدیریت اطلاعات ساعدحساب - نسخه‌ی ویژه‌ی تولید بتن آماده (میزبانی به صورت ابری)

قابلیت بسته‌ی یک ماهه بسته‌ی سه ماهه بسته‌ی شش ماهه بسته‌ی یک ساله
145,000 تومان 435,000 تومان 870,000 تومان 1,595,000 تومان
35,000 تومان 105,000 تومان 210,000 تومان 385,000 تومان
15,000 تومان 45,000 تومان 90,000 تومان 165,000 تومان
10,000 تومان 30,000 تومان 60,000 تومان 110,000 تومان
40,000 تومان 120,000 تومان 240,000 تومان 440,000 تومان
35,000 تومان 105,000 تومان 210,000 تومان 385,000 تومان
80,000 تومان 240,000 تومان 480,000 تومان 880,000 تومان
شما با خرید سرویس میزبانی ابری نرم‌افزار، فضای 200 مگابایتی برای ذخیره‌ی فایل‌های خود در اختیار خواهید داشت. در صورتی که به فضایی بیشتر از این مقدار برای بارگذاری فایل نیاز دارید، می‌توانید آن را سفارش دهید.
10,000 تومان 30,000 تومان 60,000 تومان 110,000 تومان
تومان
تومان
تومان
تومان